Rekondiční a sportovní masér

(kód 69-53-H/01)

Kurz je akreditovaný MŠMT a je zakončen profesní zkouškou. Po jeho úspěšném zakončení můžete ihned požádat o vydání živnostenského listu bez garanta.

Cena kurzu včetně profesní zkoušky, výukového materiálu: 10.800 Kč


Teorie

 • Komunikace s klientem (po telefonu, objednání klienta, rozhovor a příprava na masáž)

 • Specifika jednání s hendikepovanými klienty

 • Zvolit vhodné strategie pro snižování tenze z narušení osobního pole u klienta

 • Zvolit vhodné komunikační strategie s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý)

 • Uvedení možných kontraindikací

 • Ověřit efekt aplikované masáže, doporučení intervalu pro následující masáže

 • Vyhodnocení aktuálního stavu pohybového systému klienta

 • Karta klienta (popis, náležitosti)

 • Možné způsoby přesunu klienta se sníženou schopností pohybu na masážní lehátko

 • Popsat masérské hmaty a míry jejich použití

 • Zvolit individuální masáž na konkrétních místech těla ve vhodném pořadí, s vhodnou technikou a masážními prostředky

 • Masážní přípravky – popis a rozdělení podle vlastností a použití

 • Charakterizovat emulzní, olejové, lihové přípravky, popis jejich jednotlivých složek, jejich použití, dobu expirace, způsoby použití při masáží

 • Uvést možnosti alergie a případné komplikace při použití přípravků

 • Uvést nezbytné materiály a technické vybavení masérské provozovny, náležitosti provozního řádu, optimální podmínky masáže (klidné prostředí, teplota, hygiena…)

 • Všeobecný přehled z anatomie a fyziologie tělních funkcí člověka a základy první pomoci

 • Zásady skladování a používání masérských přípravků, pomůcek, přístrojů dle charakteru

 • Způsoby bezpečné likvidace přípravků po ukončení jejich životnosti


Praxe

 • Komunikace s klientem (po telefonu, objednání klienta, rozhovor a příprava na masáž)

 • Zvolit vhodné strategie pro snižování tenze z narušení osobního pole u klienta

 • Zvolit vhodné komunikační strategie s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý)

 • Informovat klienta o významu masáže a o možných reakcích na masáž

 • Ověřit efekt aplikované masáže, doporučení intervalu pro následující masáže

 • Zajištění informací pro bližší analýzu pohybového stavu klienta a vyhodnotit aktuální stav

 • Prověření aktuálního stavu klienta (kožní napětí, kožní citlivost a bolestivost, zvýšená potivost)

 • Vyšetření pohybového systému klienta (základní funkční testy svalové aktivity, kloubní pohyblivost…)

 • Karta klienta (popis, náležitosti)

 • Vykonávání masáže celého těla – správná pozice pro aplikaci, možné způsoby přesunu klienta se sníženou schopností pohybu na masážní lehátko

 • Aplikovat individuální masáž na konkrétních místech těla ve vhodném pořadí, s vhodnou technikou a masážními prostředky

 • Udržování kontaktu s klientem (verbální i neverbální)

 • Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny

 • Poskytnutí základů první pomoci


Forma výuky

Výuka je z 80 % zaměřena na praxi s individuálním přístupem v počtu 2–6 osob. Práce na klientech nebo navzájem. Výuka probíhá také formou samostudia, výukových videí a případné on-line konzultace.

Co do kurzu

 • platný zdravotní (potravinářský) průkaz

 • pracovní oděv (přezůvky, kalhoty)

 • záloha 2.000 Kč v hotovosti nebo převodem na č. účtu 151623598/0600

 • bonus ke kurzu tričko s logem

MIS SYS

Kontaktujte nás

Na Podkově 25, Bystré 569 92

Eimova 294, Polička 572 01

mirka.synkova@seznam.cz

+420 604 463 447

 

 

 

Sdílejte s námi